عنوان برچسب :

مشارکت

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی نعمت الهی

امروزه با انفجار اطلاعات و سرعت پیشرفت علم در همه ابعاد، خیلی از دانش پژوهان و علم جویان به دنبال این هستند که ببینند کتب الهی از جمله قرآن چه نظری در باره برخی علوم دارند و آیا می توان آن را به عنوان یک پایه و بنیاد ب…

ادامه مطلب