عنوان برچسب :

فقر زدایی

فقر زدایی

فقر زدایی به روش امیرالمومنین

از منظر لغت شناسی، فقر به معنی شکستن پشت شخص یا فرو آمدن حادثه ای بر کسی است که پشت آن را بکشند. از این رو به حاجتمند و نیازمند، فقیر می گویند که برای تامین نیازش پشتش شکسته می شود یا این نیازمندی پشت او را می شکند. در…

ادامه مطلب