عنوان برچسب :

علی

سرمایه اجتماعی

ولایت در سرمایه اجتماعی

در پست های قبل در مورد سرمایه اجتماعی صحبت هایی شد. اینکه باید حکومت و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند و این اعتماد بنیاد و ارکانی دارد که قرار شد در چند پست و چند نوشته این موارد را بنویسم. اولین رکن و مهم…

ادامه مطلب
خوشنویسی

خوشنویسان نیز به علی اقتدا کنند

از نظر این بنده حقیر خوشنویسی مهم ترین نمونه تجلی و ظهور هنر اسلامی است. حتی قرآن نیز به آن اشاره کرده است: ن والقلم و ما یسطرون اختراع خط به قدری مهم و حیاتی بود که توانست انسان های بدوی را دور هم جمع کند و مانع از پر…

ادامه مطلب