عنوان برچسب :

رهبری

سرمایه اجتماعی

ولایت در سرمایه اجتماعی

در پست های قبل در مورد سرمایه اجتماعی صحبت هایی شد. اینکه باید حکومت و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند و این اعتماد بنیاد و ارکانی دارد که قرار شد در چند پست و چند نوشته این موارد را بنویسم. اولین رکن و مهم…

ادامه مطلب