عنوان برچسب :

تکنولوژی

توسعه نیافتگی

ما توسعه نیافته ایم

در هر کشور و جامعه ای، بعد از استقرار یک حکومت واحد و مستقل مردم و مسئولین به دنبال توسعه یافتن و پیوستن به کشور های در حال پیشرفت یا کشور های پیشرفته هستند. سرعت پیشرفت و کیفیت توسعه بسته به سلایق مردم و قدرت مسئولین،…

ادامه مطلب