عنوان برچسب :

ابو مسلم

امام_رضا

امام رضا ؛ امام اسم یا پیشوای رسم

بزرگی در مورد امام رضا فرمودند : نام «ابومسلم» و «سیاه‌جامگان» را تغییر دهید تا پیشرفت کنید! با این نام امام رضا (ع) به فوتبال مشهد توجه نمی‌ کند. بچه که بودم به مسجد می رفتم و همیشه علاقه داشتم که پای صحبت برخی از واع…

ادامه مطلب