فقر زدایی

فقر زدایی به روش امیرالمومنین

از منظر لغت شناسی، فقر به معنی شکستن پشت شخص یا فرو آمدن حادثه ای بر کسی است که پشت آن را بکشند. از این رو به حاجتمند و نیازمند، فقیر می گویند که برای تامین نیازش پشتش شکسته می شود یا این نیازمندی پشت او را می شکند. در…

ادامه مطلب
توسعه نیافتگی

ما توسعه نیافته ایم

در هر کشور و جامعه ای، بعد از استقرار یک حکومت واحد و مستقل مردم و مسئولین به دنبال توسعه یافتن و پیوستن به کشور های در حال پیشرفت یا کشور های پیشرفته هستند. سرعت پیشرفت و کیفیت توسعه بسته به سلایق مردم و قدرت مسئولین،…

ادامه مطلب
سرمایه اجتماعی

ولایت در سرمایه اجتماعی

در پست های قبل در مورد سرمایه اجتماعی صحبت هایی شد. اینکه باید حکومت و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند و این اعتماد بنیاد و ارکانی دارد که قرار شد در چند پست و چند نوشته این موارد را بنویسم. اولین رکن و مهم…

ادامه مطلب
خوشنویسی

خوشنویسان نیز به علی اقتدا کنند

از نظر این بنده حقیر خوشنویسی مهم ترین نمونه تجلی و ظهور هنر اسلامی است. حتی قرآن نیز به آن اشاره کرده است: ن والقلم و ما یسطرون اختراع خط به قدری مهم و حیاتی بود که توانست انسان های بدوی را دور هم جمع کند و مانع از پر…

ادامه مطلب
سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی نعمت الهی

امروزه با انفجار اطلاعات و سرعت پیشرفت علم در همه ابعاد، خیلی از دانش پژوهان و علم جویان به دنبال این هستند که ببینند کتب الهی از جمله قرآن چه نظری در باره برخی علوم دارند و آیا می توان آن را به عنوان یک پایه و بنیاد ب…

ادامه مطلب
1 2 3